fbpx

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Niniejsza Polityka stanowi podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, jako Użytkownika strony: panibogacka.com (zwanej dalej Stroną). Zapoznając się z Polityką prywatności dowiesz się, kto jest administratorem Twoich danych osobowych, jakie dane osobowe są przez Stronę zbierane, w jakich celach są wykorzystywane oraz jak są chronione.

§1. Informacje podstawowe

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Pani Bogacka – Paulina Bogacka.
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:
1) poczty e-mail: hello@panibogacka.com,
2) telefonicznie: (+48) 790-42-62-32.

§2. Zasady przetwarzania danych

1. Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:
1) w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);
2) rzetelnie i uczciwie (rzetelność);
3) w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);
4) w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);
5) nie więcej niż potrzeba (adekwatność);
6) z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);
7) nie dłużej niż potrzeba (czasowość);
8) zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

§3. Cele, podstawy prawne i zakres przetwarzania danych

1. Twoje dane będę przetwarzać:
1) w celach kontaktowych, aby udzielić ci odpowiedzi na Twoją wiadomość przesłaną bezpośrednio drogą e-mailową lub za pośrednictwem formularza na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z koniecznością udzielenia Ci odpowiedzi.
2) w celach statystycznych, analitycznych oraz monitorowania ruchu na Stronie przy użyciu Plików Cookies na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z prawidłowym działaniem i funkcjonowaniem Strony oraz prowadzeniem analizy ruchu na stronie.

2. Przetwarzam Twoje dane w zakresie:
1) jeśli prześlesz mi wiadomość e-mail to będę przetwarzać dane, które będą w niej zawarte. Przekazanie mi danych w e-mailu następuje dobrowolnie. W każdym czasie możesz zwrócić się do mnie z prośbą o usunięcie tych danych.
2) jeśli skorzystać z formularza kontaktowego na mojej stronie to będę przetwarzać dane w postaci Twojego adresu e-mail oraz imienia. Podanie tych danych stanowi warunek udzielenia przeze mnie odpowiedzi na Twoje zapytanie.
3) pozostałe dane, które przetwarzam to m.in.: adres IP, czas spędzony na stronie, Twoja płeć, przedział wieku, w którym jesteś, Twoja przybliżona lokalizacja, źródło, z którego przechodzisz na moją stronę i inne dane zapisywane w Plikach Cookies, które posłużą mi do analizy w celu optymalizacji Strony internetowej pod kątem doświadczenia Użytkownika, konwersji oraz tworzenia reklam kierowanych do określonej grupy docelowej odbiorców, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes Administratora. Przetwarzanie danych w tym zakresie może zostać wstrzymane po złożeniu przez Ciebie sprzeciwu.

§4. Odbiorcy danych

1. Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

LH.pl (hostingodawca) – powierzam mu dane w celu ich przechowywania na udostępnionej mi przestrzeni serwera, w tym serwera skrzynki pocztowej, na którą trafiają wysłane wiadomości (również przez formularz), a także w celach archiwizacji tych danych

Google LLC – w celu korzystania z usług Google, w tym Google Analytics, narzędzia analitycznego do zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych

Facebook Inc – w celu korzystania z Piksel Facebook – narzędzia analitycznego do zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych, które mogę wykorzystać do tworzenia reklam kierowanych do określonej grupy odbiorców oraz w celu popularyzacji mojej Strony (głównie za pomocą wtyczek serwisów społecznościowych oraz platformy Facebook służącej prezentowaniu treści multimedialnych)

Instagram – w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych, które mogę wykorzystać do tworzenia reklam kierowanych do określonej grupy odbiorców oraz w celu popularyzacji mojej Strony (głównie za pomocą wtyczek serwisów społecznościowych oraz platformy Instagram służącej prezentowaniu treści multimedialnych)

LinkedIn – w celu popularyzacji mojej Strony (głównie za pomocą wtyczek serwisów społecznościowych oraz platformy LinkedIn służącej prezentowaniu treści multimedialnych)

Inne osoby, które przy świadczeniu usług związanych ze wsparciem technicznym mojej Strony internetowej mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych

2. Twoje dane osobowe nie są przekazywane do Państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

3. Niestety nie mam wpływu na to, w jaki sposób LH.pl, Google, Facebook, Instagram, LinkedIn przetwarzają Twoje dane osobowe. Konieczne jest zapoznanie się z polityką prywatności wskazanych wyżej podmiotów. Dostawcy zgodzili się jednak na standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO w związku z czym – w przypadku przekazywania danych osobowy.

§5. Termin przechowywania danych

Nie jestem w stanie ustalić przez jaki okres przetwarzać będę Twoje dane osobowe oraz inne dane statystyczne. Jeśli przekazałeś/aś mi swoje dane w celach kontaktowych, optymalizacyjnych, marketingowych to Twoje dane będę przetwarzać do momentu złożenia przez Ciebie żądania usunięcia tych danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, ale również w przypadku, w którym uznam, że zrealizowałam prawnie uzasadniony interes Administratora.

§6. Prawa Użytkowników

1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci następujące prawa:
1) dostępu do treści swoich danych oraz
2) prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
3) prawo do przenoszenia danych,
4) prawo wniesienia sprzeciwu,
5) prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
2. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
3. Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych mogą Państwo otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl.

§7. Pliki Cookies

1. Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym, czyli Twoim komputerze, laptopie lub smartfonie, w zależności jakiego urządzenia używasz do oglądania Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Sam możesz zadecydować o formie wykorzystania Cookies – ustawienia te są dostępne w każdej przeglądarce internetowej.
2. Pliki Cookies służą przede wszystkim Twojej wygodzie – dzięki ich użyciu, znacznie skraca się czas ładowania Strony podczas kolejnych odwiedzin.
3. Cechy Plików Cookies:
1) dostosowują zawartość stron internetowych serwisu do Użytkownika. Optymalizują poruszanie Użytkownika na stronie, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie, za pomocą którego wyświetlana jest Strona i tak ustawić jej parametry, by nawigacja nie sprawiała problemów i była zoptymalizowana pod względem indywidualnych potrzeb Użytkownika.
2) pozwalają wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;
3) tworzą statystyki, dzięki którym Administrator (czyli Ja) wie, które treści cieszą się zainteresowaniem Użytkowników. Pozwala to na ciągłe ulepszanie Strony i taką konstrukcję treści, która będzie odpowiadała osobom odwiedzającym Stronę oraz na wykonywanie działań marketingowych (w tym kierowania treści do określonej grupy odbiorców oraz popularyzacji Strony).
4) pozwalają na wielokrotne wykorzystanie opcji logowania przez Użytkownika, co jest dla Ciebie dużo wygodniejsze, gdyż podczas przemieszczania się po stronie i wielokrotnych odwiedzin nie jesteś zmuszony do każdorazowego wpisywania loginu i hasła.
4. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach Plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
5. Użytkownik może w każdym momencie usunąć Pliki Cookies.
6. Wprowadzone przez Użytkownika ograniczenia stosowania Plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony, znacznie utrudniając swobodne korzystanie ze wszystkich opcji.
7. Pliki Cookies są zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem Strony usługodawców oraz innych partnerów:


• Google Analytics (administrator Cookies: Google LLC z siedzibą w USA],
• Facebook (administrator Cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii),
• Instagram (administrator Cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii),
• LinkedIn (administrator Cookies: LinkedIn Corporation z siedzibą w USA).

1) Cel i zakres gromadzenia tych danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.
8. Więcej szczegółowych informacji na temat Plików Cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu Twojej przeglądarki internetowej.
9. Jeżeli masz wątpliwości, co do ustawień Plików Cookies, sprawdź ustawienia używanej przeglądarki internetowej lub skontaktuj się z jej operatorem.
10. Jeżeli nie zgadzasz się na wykorzystywanie Cookies przez Stronę, opuść ją lub aktywuj odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.